Заявление в МОН о поступлении в вуз без паспорта

image_pdfimage_print

Звернення індивідуальне до МОН щодо вступу за свідоцтвом про народження

Міністру освіти і науки України
ГРИНЕВИЧ Л.М.
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10
ez@mon.gov.ua
від______________________________________________________________в інтересах неповнолітньо____ ______________________________________________________________адреса _____________________________________________________________________________________________

тел._______________________________

Шановна Ліліє Михайлівно!

        Прошу Вас вжити невідкладних заходів щодо захисту прав моєї неповнолітньої дитини, _________________________________________________ від порушень прав та свобод громадян, зокрема права на освіту, з причини  неможливості надати паспортний документ під час вступної кампанії 2019.
На сьогодні я маю інформацію від керівників навчальних закладів_________________________________________ адреса:  _____________________________ про неможливість вступу до обраних навчальних закладів без паспортного документу.
        Постановою КМУ № 398 від 01. 04 2019  внесені зміни до пункту 3 постанови КМУ № 302 від 25.03.2015 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України доповнивши його абзацом такого змісту: “Державна міграційна служба до законодавчого врегулювання питання завершення оформлення та видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року здійснює оформлення та видачу таких паспортів у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ, громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року”.
        Громадяни, що бажають отримати паспортний документ у формі книжки, вимушені проходити довготривалі судові процедури і отримувати судове рішення, що зобов’язує підрозділи ДМС видавати паспорт згідно із Постановою Верховної Ради України – найвищого законодавчого органу держави — № 2503-ХІІ від 26.06.1992.
Таку процедуру встановлено згідно із рішенням Великої Палати Верховного Суду – найвищого судового органу держави — у типовій справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18), Провадження № 11-460заі18, що є безапеляційним підтвердженням необхідності альтернативи у виборі форми паспортного документу, захищає право особи на ім’я та закріплену ст. 32 Конституції України заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім визначених законом випадків.
         На даний час мною згідно із вищезазначеною Постановою Великої Палати Верховного Суду подано позов до _____________________ обласного адміністративного суду щодо оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки моїй неповнолітній дитині, _____________________________________  (провадження   ________________).
          Судові процедури, що не залежать від моєї волі, вимагають тривалого часу, і не дають можливості моїй дитині подати оформлений паспорт у формі книжечки на момент вступної кампанії 2019 р.
          Згідно із ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Право на освіту не може бути скасоване і захищається законодавством України незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин.
Держава законодавчо захищає право своїх громадян на освіту, зокрема наявністю ст. 183 Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконну відмову у прийнятті до навчального закладу.
         Тимчасова відсутність паспорта громадянина не є законною підставою для позбавлення його права на здобуття вищої чи професійно-технічної освіти.
Відповідно до ст. 1  Закону України «Про громадянство», громадянство України — це правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Паспортний документ лише підтверджує громадянство, а не породжує стан громадянства. Тобто, незалежно від наявності дійсного паспортного документу стан громадянства не припиняється і людина не може бути позбавлена своїх прав.
        Законодавством України не передбачена відповідальність у вигляді позбавлення громадянських прав за проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України. Відповідальність за таке правопорушення передбачена ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( КУпАПП).
         Громадяни України, які у законний спосіб, згідно із Рішенням ВП ВС по типовій справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18), Провадження № 11-460заі18 проходять процедуру оформлення та отримання паспорта згідно із чинним Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою ВРУ № 2503-ХІІ (із змінами) від 26.06.1992, не вчиняють правопорушення, передбаченого ст. 197 КУпАПП.
         Тимчасово неусунені неузгодженості нормативно-правових документів не повинні стати причиною системного порушення конституційних прав громадян окремими посадовими особами. 

Прошу:

З метою забезпечення верховенства права у частині права на освіту, для запобігання дискримінації та забезпечення рівного права усіх громадян на професійно-технічну та вищу освіту, вчинити невідкладні дії у межах повноважень та затвердити на період вступної кампанії 2019 р. та на подальші роки необхідні нормативні документи для надання можливості подачі свідоцтва про народження для осіб, які у судовому порядку вже вирішують чи бажають вирішувати питання оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ згідно із Постановою Великої Палати Верховного Суду у зразковій справі № 806/3265/17 (провадження № 11-460заі18) – так само, як це визначено  Міністерством освіти і науки у Наказі № 697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» та Наказу № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України».

З повагою,

підпис            П.І.Б.

Дата

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Print Friendly, PDF & Email