Получение аттестата без паспорта

image_pdfimage_print

Заява щодо отримання атестату дітям до 16 років

З А Я В А

 

Я, __________________________________________________________________,

нар. «__»  ______________  200_  р., прошу здійснити усі необхідні дії для оформлення на моє ім’я атестату про неповну середню освіту.

Інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.

На даний момент я очікую виповнення 16-ліття з метою отримання паспорта громадянина України у формі книжечки згідно із Законом України «Про громадянство» № 2235-III, що не покладає на мене обов’язку отримання ID-картки у 14 років, та чинним Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою ВРУ від 26 червня 1992 р. № 2503-XII.

Моє право на отримання паспорта у формі книжечки згідно із вищевказаною Постановою найвищого законодавчого органу держави підтверджене найвищим судовим органом України – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18).

Я надам копію свого паспорта, як тільки його отримаю.

    Моє право на освіту є нормою прямої дії, визначеною ст. 53 Основного Закону — Конституції України, і не може порушуватись.

Статтею 22 Конституції встановлено: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 2 Закону України «Про освіту» визначає, що  «законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту».

Стаття 3, п. 9 Закону України «Про освіту» ясно вказує, що «Право на освіту не може бути обмежене законом». Тим більше це застереження стосується внутрішніх актів державних органів.

Стаття 6 Закону України «Про освіту» зазначає, що засадами державної політики у сфері освіти є, зокрема, верховенство права, формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Чинний Закон України «Про освіту» не містить вимоги наявності паспорта громадянина України як передумови реалізації конституційного права особи на середню освіту, оцінювання успішності її навчання чи оформлення атестата про освіту.

Згідно із ст. 40 ЗУ «Про освіту», документ про освіту видається по факту завершення навчання за освітньою програмою, а не по факту наявності паспорта.

Офіційне роз’яснення про законність використання свідоцтва про народження як документу, що посвідчує особу при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та організаціями освіти, надано, зокрема, листом Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2016 р. за № 2/3-13-2391-16.

До досягнення мною повноліття для посвідчення особи, в т.ч. для оформлення атестату про освіту, я на законних підставах можу користуватись свідоцтвом про народження серії ___ №_____________, виданим     ________________200_ р.

З повагою,

                                      Підпис, ПІБ

___ _______________ 2019 р.

 

Заява щодо отримання атестату дітям з 16 років

З А Я В А

 

Я, __________________________________________________________________,

нар. «__»  ______________  200_  р., прошу здійснити усі необхідні дії для оформлення на моє ім’я атестату про повну середню освіту.

Інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.

На даний момент я подав позов до обласного адміністративного суду та очікую оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки згідно із Законом України «Про громадянство» № 2235-III, що не покладає на мене обов’язку отримання ID-картки, та чинним Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою ВРУ від 26 червня 1992 р. № 2503-XII.

Моє право на отримання паспорта у формі книжечки згідно із вищевказаною Постановою найвищого законодавчого органу держави підтверджене найвищим судовим органом України – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18).

Я надам копію свого паспорта, як тільки його отримаю.

    Моє право на освіту є нормою прямої дії, визначеною ст. 53 Основного Закону — Конституції України, і не може порушуватись.

Статтею 22 Конституції встановлено: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 2 Закону України «Про освіту» визначає, що  «законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту».

Стаття 3, п. 9 Закону України «Про освіту» ясно вказує, що «Право на освіту не може бути обмежене законом». Тим більше це застереження стосується внутрішніх актів державних органів.

Стаття 6 Закону України «Про освіту» зазначає, що засадами державної політики у сфері освіти є, зокрема, верховенство права, формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Чинний Закон України «Про освіту» не містить вимоги наявності паспорта громадянина України як передумови реалізації конституційного права особи на повну середню освіту, оцінювання успішності її навчання чи оформлення атестата про освіту.

Згідно із ст. 40 ЗУ «Про освіту», документ про освіту видається по факту завершення навчання за освітньою програмою, а не по факту наявності паспорта.

Офіційне роз’яснення про законність використання свідоцтва про народження як документу, що посвідчує особу при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та організаціями освіти, надано, зокрема, листом Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2016 р. за № 2/3-13-2391-16.

До досягнення мною повноліття для посвідчення особи, зокрема для оформлення атестату про освіту, я на законних підставах можу користуватись свідоцтвом про народження серії ___ №_____________, виданим     ________________200_ р.

З повагою,

                                      Підпис, ПІБ

___ _______________ 2019 р.

 

Заява щодо тимчасової відсутності паспорта
дітям з 16 років

З А Я В А

Я, ______________________________________________________ нар. «__» ______________.200_ р., інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.

На даний момент я подав позов до обласного адміністративного суду та очікую оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки згідно із Законом України «Про громадянство» № 2235-III, що не покладає на мене обов’язку отримання ID-картки, та чинним Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII.

Моє право на отримання паспорта у формі книжечки згідно із вищевказаною Постановою найвищого законодавчого органу держави підтверджене найвищим судовим органом України – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18).

Я надам копію свого паспорта, як тільки його отримаю.

До досягнення мною повноліття для посвідчення особи я на законних підставах можу користуватись свідоцтвом про народження серії   ___ №   ___________, виданим «__ »    ____          200_ р.

Відповідно, листом Міністерства освіти і науки України від 10.11.16 № 2/3-13-2391-16 надано офіційне роз’яснення про законність використання свідоцтва про народження як документу, що посвідчує особу при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та організаціями освіти.

З повагою,

 

Підпис, ПІБ

__._______________.2019 р.

 

 

Заява щодо тимчасової відсутності паспорта
дітям до 16 років

З А Я В А

 

Я, _____________________________________________________,
нар. «__»  ______________  200_  р., інформую Вас стосовно тимчасової відсутності у мене паспорта громадянина України.

На даний момент я очікую виповнення 16-ліття з метою отримання паспорта громадянина України у формі книжечки згідно із Законом України «Про громадянство» № 2235-III, що не покладає на мене обов’язку отримання паспорта у 14 років, та чинним Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим ВРУ від 26 червня 1992 р. № 2503-XII.

Моє право на отримання паспорта у формі книжечки згідно із вищевказаною Постановою найвищого законодавчого органу держави підтверджене найвищим судовим органом України – Великою Палатою Верховного Суду – у Постанові від 19 вересня 2018 р. по справі № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18).

Я надам копію свого паспорта, як тільки його отримаю.

Чинний Закон України «Про освіту» не містить вимоги наявності паспорта громадянина України як передумови реалізації конституційного права особи на повну середню освіту, оцінювання успішності її навчання чи оформлення атестата про освіту.

До досягнення мною повноліття для посвідчення особи я на законних підставах можу користуватись свідоцтвом про народження серії ___ №_____________, виданим «__»______________200_ р.

Офіційне роз’яснення про законність використання свідоцтва про народження як документу, що посвідчує особу при забезпеченні реалізації права на освіту відповідними установами та організаціями освіти, надано листом Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2016 р. № 2/3-13-2391-16.

Згідно з чинним законодавством, до досягнення мною повноліття моїми законними і повноважними представниками є мої батьки.

З повагою,

 

                            Підпис, ПІБ

__._______________.2019 р.

 

 

 

image_pdfimage_print
Print Friendly, PDF & Email