Заява відмова від цифрового ідентифікатора дітям

image_pdfimage_print
Источник:   https://nasledie77.wordpress.com
УВАЖНО ЧИТАЙТЕ, ПРИСТОСУЙТЕ ДО СВОЇХ ПОТРЕБ

____________________________________ державній
податковій інспекції Головного управління ДФС
у _______________________________________ області
адреса: _________________________________________
________________________________________________
Заявник: _________________________________________
_________________________________________________
Адреса___________________________________________
вул._____________________________________________
м. ____________________________, індекс____________

Заява

Я, _______________________________________________________________________________ ,
керуючись закріпленим Конституцією та чинним законодавством України правом, відмовляюсь від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та прошу здійснювати будь-які платежі без цифрового ідентифікатора. Я не бажаю, щоб моє ім’я ототожнювалось з будь-яким цифровим замінником, у тому числі і за серією та номером паспорта, що нівелює саму ідею не використовувати цифровий ідентифікатор. Тому я не погоджуюсь із альтернативним варіантом обліку за серією та номером паспорта, оскільки вважаю такий облік тотожним обліку за ідентифікаційними номерами.
Порядок обліку заявників як платників податків, встановлений Податковим Кодексом України, суперечить праву заявників на збір, зберігання, використання і розповсюдження конфіденційної інформації про особу без її згоди, визначеного ст.32 Конституції України та є за своїм змістом звуженням прав людини. Що, в свою чергу, заборонено ст. 22 Конституції України.
В Основному Законі України визначено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Слід наголосити, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні відомчі акти не відповідають Основному Закону держави, вони мають бути приведені у відповідність до нього.
Присвоення ІПН, тобто реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ДРФО), є обов’язковою для осіб, які підпадають під визначення платників податків відповідно до положень кодексу України (ПКУ).
Я не маю обов’язків щодо сплати податків, не отримую доходів, що підлягають оподаткуванню, не підпадаю під визначення платника податків згідно з пп. 1,2,3 ст. 163.1; пп. 3,5,6 п.1 ст.180; п.2 ст.180; пп. 1 п. 3. ст. 212; п. 1 ст. 321; пп. 1 п.1 ст. 265; пп. 1 п. 2 ст. 268; пп.1, 2 п.1 ст. 269; п.1 ст.318 ПКУ; п.1 ст.329 ПКУ, тому підстав для включення відомостей про мене до ДРФО немає, як це відзначається в ОФІЦІЙНОМУ РОЗ’ЯСНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques), питання № 119.9 (повний текст додається):
«Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку».
Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».
Згідно з ст. 28 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ), особа «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я складається із прізвища, власного імені та по батькові». Згідно ст. 269, 294, 296, 297 ЦКУ, невідчужуване немайнове право на ім’я, яким людина «володіє довічно», якого вона «не може бути позбавленою», належить мені від народження і надається для використання імені «у всіх сферах своєї діяльності».
У випадку, коли ідентифікаційний номер громадянину вже присвоєний і відповідна інформація про осіб вже внесена до Державного реєстру-то він підлягає негайному анулюванню, а інформація-безумовному виключенню.
ЗАБОРОНЯЮ юридичній особі: №39292197 «ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (ДФС)» та її наступним правонабувачам накопичувати, зберігати, використовувати, розповсюджувати та передавати іншим особам мої персональні дані з моменту отримання цього листа і надалі.
До того ж, вимагаю анулювати та знищити мій «ідентифікаційний номер» персони «фізична особа №_____________» та вважати таким, що є неіснуючим.
Також повідомляю, що поняття «фізична особа ________________________________ (П.І.Б. заголовними буквами)_ №_____________» не існує.
З моменту отримання цього листа органом ДФС України мої вимоги вважаються виконаними.

З повагою,

Підпис_____________________________
ПІБ__________________________________

____.______________.201__ р.

ОФІЦІЙНЕОФІЦІЙНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
щодо підстав для реєстрації в ДРФО та присвоєння ІНН
на сайті ДФС, питання № 119.09 http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques

«Якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.
Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку».
Повний текст роз’яснення:
Відповідно до п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), та п. 2 розд. IV Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр). До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є: громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземзями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України. Облік фізичних осіб – платників податків, яги через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією іномером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.
Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ (п. 15.1 ст. 15 ПКУ).
Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються ПКУ та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи доходів і зборів (п. 1 розд. IV Положення).
Отже, якщо фізична особа не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, та не підпадає під визначення платника податків, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.
ПКУ не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку».

image_pdfimage_print
Print Friendly, PDF & Email