Заяви про відмову надати згоду на обробку персональних даних за різних обставин

image_pdfimage_print

         ЗАЯВА ЗАГАЛЬНА. ВЕРСІЇ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЗАЯВ.
        Вони є прикладами, можете скласти свою та надіслати на адресу сайта.
Памятайте, що УСІ заяви Ви пишете ЗАВЖДИ у ДВОХ примірниках. На одному маєте помітку при реєстацію з датою та підписом посадової особи або поштові документи (чек про оплату послуги, опис вкладення з чітким означенням суті документу та повідомленням про вручення). Усі документи тримаєте з цінними паперами.
ВАША ЗАДАЧА — ЗАМІСТЬ заяви про надання згоди, яку Вам пропонують підписати, зареєструвати свою. Таким чином чиновник має у Вашій справі ПОВНИЙ перелік документів. У тому разі, якщо чиновник не хочереєструвати Вашу заяву, спитайте його, чи правильно вона оформлена: в шапці кому і від кого (з повною адресою і телефоном), в кінці є підпис з прізвищем і дата. Якщо все правильно за законом оформлено, чиновник НЕ МАЄ ПРАВА НЕ ПРИЙНЯТИ таку заяву. НА НЕЇ НЕ ТРЕБА НІЯКОЇ ВІДПОВІДІ, просто покласти в папку.
Якщо тиснуть і погрожують, дуже спокійно і ввічливо запропонуйте прийняти іншу заяву-запит про інформацію (див. в цій рубриці). НА ЗАПИТ ТРЕБА БУДЕ ВІДПОВІДАТИ ОБОВЯЗКОВО, НА ВСІ ПУНКТИ. В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ НА ЯКЕСЬ ПИТАННЯ ЧИНОВНИК ПОРУШУЄ ЗАКОН.
На будь-якому етапі Ви можете звернутись до секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини — безпосередньо у департамент з питань захисту персональних даних (див. зразок заяви в цій рубриці).  За підсумками перевірки, розгляду звернення Уповноважений може видавати обов’язкові для виконання вимоги (приписи) про запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних, складати протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності та направляти їх до суду у випадках, передбачених законом.
Якщо Ви по небачності давали десь згоду на обробку персональних даних, краще написати заяву про відкликання свого підпису (див. зразок заяви в цій статті).

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
прож.__________________________________

тел.____________________________________

З А Я В А
про ненадання згоди на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________, стосовно надання мною згоди на обробку персональних даних, керуючись:
Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;
Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)…»;
Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;
Листом Уповноваженого ВРУ з прав людини від 03.03.2014 № 2/9-227067.14-1/НД-129, де роз’яснюється, що ст. 11 «Закону про захист персональних даних» визначений перелік підстав для обробки персональних даних, однією з яких є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема
п.15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», де виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»;

а також прописами:
Міжнародної Конвенції 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних», ратифікованою Україною 06.07.2010;
ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-бачені Конституцією та законами України”,
ст. 32 Конституції України: «Не допускається збір, зберігання, використання та розповсюдження конфіденційної інформації про особистість без її згоди, крім випадків, визначених Законом лише в інтересах національної безпеки, економічних благ та прав людини»;
ст. 11 Закону України «Про інформацію»: «Забороняється збирання відомостей про особистість без її попередньої згоди, за виключенням випадків, передбачених законом»;
абз. 5 п. 2 ст 8 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»: «Особа має право «пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом»;
п. 6 ст.6 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»: «Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини»;
з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди,

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних.

З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди законодавством не передбачена.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків мною надані усі необхідні дані.

Ненадання мною згоди на обробку персональних даних вмотивовано невідпрацьованістю системи, відсутністю цифрового суверенітету нашої держави, неможливістю належним чином захистити дані в електронному вигляді від хакерських атак, електронної зброї інших держав, можливого впливу електромагнітного випромінювання, зловмисного оперування особами, що мають відповідний доступ, елементарного відключення електроенергії тощо.

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

Підпис__________________________________
ПІБ_____________________________________

Дата_________________________

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЗАЯВА У ВІДДІЛ ДМС ЩОДО ВКЛЕЮВАННЯ ФОТО у 25 чи 45 РОКІВ.
Дивіться ПРИМІТКУ на початку та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

Начальнику ________ районного відділу ДМС
у _________ області ЧИ м. ______
громадянина України ___________________
прож. ____________ ___________________
тел._____________

 З А Я В А
про ненадання згоди на обробку персональних даних
при вклеюванні фотографії у паспорт громадянина України

 Я, _______________________________________________________, стосовно надання мною згоди на обробку персональних даних з метою вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України за досягненням віку ____ років згідно з пп.6 п.6 чинного Порядку № 745 до Постанови КМУ 302 із змінами від 21.03.2018 р., керуючись:
Нормами прямої дії: Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю»;
та Ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”;
Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;
Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;
Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;
Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;
«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема
Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».
Листом Уповноваженого ВРУ з прав людини  від 27.07.2017 2/8-А 29405517-1/04-131, де  однозначно підкреслено: «Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки»,

з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб’єкта – на підставі загального дозволу «володільцю» відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень — згідно Ст. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

З метою виконання Вашою організацією своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена.

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків виключно в мною надані усі необхідні дані.

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Порядок № 745 до Постанови КМУ № 302 зі змінами не передбачає і не може містити в переліку необхідних документів обов’язкової згоди на обробку персональних даних щодо вклеювання фотокартки у паспорт-книжечку, оскільки надання згоди на обробку персональних даних за всіма міжнародними та національними законодавчими актами є добровільним актом.

Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних державними органами та їх представниками підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Забороняю внесення даних про мене до ЄДДР та присвоєння мені УНЗР.

На офіційному сайті ДМС  вказано,  що підставами для ненадання послуги з вклеювання фотокартки є відсутність фотокарток чи недосягнення відповідного віку. Термін виконання послуги 5 днів.

Досягнувши відповідного віку, я заповни_    та підписа_    необхідну анкету, нада_   паспорт-книжечку та дві фотокартки.

Прошу в передбачені чинним законодавством строки вклеїти фотографію у мій паспорт згідно з пп.6 п.6 Порядку № 745 до Постанови КМУ 302, що передбачає можливість вклеювання фотокартки в паспорт-книжечку за бажанням особи.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України. Лишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

Підпис                                   ПІБ

Дата

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРС.Д. ПРИ ВКЛЕИВАНИИ ФОТО В ПАСПОРТ

ЗАЯВА ПРО НЕНАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ПРИ ОТРИМАННІ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ

Дивіться ПРИМІТКУ на початку статті та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

_________ _______

адреса:______

тел. _____

 

ЗАЯВА
про ненадання згоди на обробку персональних даних

 

Я, ________________________________________________________________

в інтересах моїх неповнолітніх дітей:

стосовно вимоги надання мною згоди на обробку персональних даних, керуючись:

Нормами прямої дії: Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю»,

Ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”,

та Ст. 46 Конституції України стосовно права на соціальний захист;

Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;

Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;

Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;

Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;

«Роз’ясненнями до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема

Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».

Листом Уповноваженого ВРУ з прав людини  від 27.07.2017 2/8-А 29405517-1/04-131, де  однозначно підкреслено:

«Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки»,

з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб’єкта – на підставі загального дозволу — згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

З метою виконання Вашою організацією своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена.

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків з метою начислення виплат на дітей мною надані усі необхідні дані.

Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних державними органами та їх представниками підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність та власність своїх дітей іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Наголошую, що згідно з Конституцією України право моїх дітей на соціальний захист є нормою прямої дії, невідчужуваним правом, яке не має передумовою надання мною згоди на обробку персональних даних, тобто дії, що не є й не може бути обов’язком за законом, про що є офіційні роз’яснення.

Принцип верховенства права є фундаментальним. В разі, якщо підзаконні відомчі акти чи інструкції не відповідають Основному Закону держави та чинним законам, вони мають бути приведені у відповідність до нього.

Як законослухняна громадянка, я стою за суворе дотримання принципів та норм Конституції України.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р.

З повагою,

Підпис                                    ПІБ

Дата

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРС.Д. ПРИ выплате пособия на детей

ЗАЯВА ПРО НЕНАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ПРИ ПІДПИСАННІ ДОГОВОРУ НА ПЕВНІ ПОСЛУГИ

Дивілься ПРИМІТКУ на початку статті та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

Керівнику (Директору / НАЧАЛЬНИКУ)  _______

                                                                                            _________

Адреса ____    тел. _____

ЗАЯВА
про ненадання згоди на обробку персональних даних

 Я, __________________________________________________________________,
керуючись Нормою прямої дії, Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю» та чинним законодавством України, користуючись правами суб’єкта персональних даних, визначеними Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, стосовно пункту ____ Договору_________________________  від     ________     про надання згоди на обробку персональних даних, заявляю наступне:

Тверда клієнтоорієнтована політика Вашої організації означає повагу до клієнта. Пропозиція клієнту стандартного тексту Договору є лише пропозицією.

Цивільний Кодекс України передбачає рівноправну участь сторін в обговоренні договорів. У процесі укладення договорів ст.638 Цивільного кодексу України виділяє дві стадії: пропозиції (не диктату!) однієї сторони укласти договір і прийняття пропозиції другою стороною. Головним елементом кожного договору є воля сторін, спрямована на досягнення певної мети, яка не суперечить закону. Договір вважається укладеним, коли сторони досягли згоди за всіма істотними умовами і належним чином оформили угоду. Договір вважається недійсним, якщо він є несправедливим і неправомірним.

Згідно із ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» термін «згода» означає «добровільне волевиявлення».

П. 2 ст. 21 Закону України «Про захист прав споживачів» ясно визначає, що «права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо: при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення».

Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який згідно ч.1. ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» затверджує нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних,  виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».

Уповноважений ВРУ з прав людини листом № 2/8-А 29405517-1/04-131 від 27.07.2017 однозначно підкреслює:

«Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки».

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі згоди на обробку персональних даних є відчуженням  власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди суб’єкта – на підставі загального дозволу «володільцю» — згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч.2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

Згода на обробку персональних даних не є істотною умовою виконання зобов’язань сторін Договору.

З метою виконання Вашою організацією своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена. Для цього достатньо персональних даних, наданих мною в Договорі ____________.

 Наголошую, що я не відмовляюсь від користування послугами Вашої організації, проте в Договорі на обслуговування не можу надати згоди на обробку персональних даних, яка не є істотною умовою виконання зобов’язань сторін.

Факт користування мною послугами Вашої організації та сплати рахунків ні в якому разі не є згодою на обробку персональних даних, яка згідно із ч.1 ст.10, ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» може здійснюватись без такої згоди – на підставі загального дозволу.

Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Суд вважає, що отримання від суб’єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов’язковим, оскільки дозвіл на обробку персональних даних надано законом державним установам виключно для здійснення своїх повноважень. Суд встановив, що будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватися за згодою суб’єкта персональних даних.

Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Логічність такої практики ясно прослідковується в процесі оподаткування громадян. Фіскальна служба, рівно як і Пенсійний фонд, діє на основі дозволу і не вимагає ніякої згоди. Ту ж практику прослідковуємо і в діяльності Українського Центру оцінювання якості освіти, який не вимагає згоди на обробку персональних даних, маючи відповідний дозвіл.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

Дана заява є невід’ємною частиною Договору _________ від _________

З повагою,

Підпис      ПІБ

      Дата

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПД в организацию при подписании договора

ЗАЯВА ПРО НЕНАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ПРИ ОТРИМАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

Дивіться ПРИМІТКУ на початку статті та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

ВАЖЛИВО: В усіх випадках, коли Ви маєте можливість, не використовуйте вираз «надання/отримання медичних ПОСЛУГ». За Конституцією громадяни отримують медичну ДОПОМОГУ. Переведення медицини, освіти тощо в розряд послуг (звичайно, платних) не відповідає Конституції.

Головному лікарю _____
____________________

адреса _____________
тел. _______________

 ЗАЯВА
про ненадання згоди на обробку персональних даних

 Я, громадян__ України, ________________________       __________,

керуючись нормою прямої дії, Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю» та чинним законодавством України, користуючись правами суб’єкта персональних даних, визначеними Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;

стосовно вимоги щодо надання мною згоди на обробку персональних даних з метою отримання медичних послуг, заявляю наступне:

Згода на обробку персональних даних не є істотною умовою надання медичної допомоги громадянину.

Згідно із ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» термін «згода» означає «добровільне волевиявлення».

Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010  визначає, що підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;

П.15 «Роз’яснення до Типового порядку обробки персональних даних», надані Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, містять «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи» а саме: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».

Лист Уповноваженого ВРУ з прав людини  від 27.07.2017 2/8-А 29405517-1/04-131, дає однозначну інструкцію:

«Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки».

Підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними особами як за згодою особи, так і в рамках законодавства без такої згоди – на підставі загального дозволу наданого «володільцю» відповідно до Закону виключно для здійснення його повноважень — згідно із ч. 1 ст. 10 та ч. 2. ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

З метою виконання працівниками медичних установ своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена. Для цього достатньо наданих мною даних.

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням  власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Наголошую, що я не відмовляюсь від отримання медичної допомоги, проте надаючи усі необхідні дані, не надаю згоди на обробку персональних даних. Така згода не є істотною умовою надання та отримання медичної допомоги і не є обов’язком за законом.

Факт отримання мною медичної допомоги ні в якому разі не є згодою на обробку моїх персональних даних, яка згідно із ч.1 ст.10, ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» може здійснюватись без такої згоди – на підставі загального дозволу.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та чинного законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

 

З повагою,

 

                                                                           Підпис                                                                      ПІБ
Дата

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПД в медучреждение

 

ЗАЯВА ПРО НЕНАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
В НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, якщо вимагають підписати таку згоду.
Заяву щодо атестату розміщено нижче.

Дивіться ПРИМІТКУ на початку статті та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

ВАЖЛИВО: В усіх випадках, коли Ви маєте можливість, не використовуйте вираз «надання/отримання освітніх ПОСЛУГ». За Конституцією громадяни отримують медичну ДОПОМОГУ, реалізують своє ПРАВО НА ОСВІТУ. Переведення медицини, освіти тощо в розряд послуг (звичайно, платних і безперервних) не відповідає Конституції.

Директору

________________________

прож.   ___ _______ ______

індекс.____ тел.

З А Я В А
про ненадання згоди на обробку персональних даних

 Я, _____________________________________________________________,
в інтересах моєї неповнолітньої дитини, учня ____ класу,_____________________
стосовно вимоги надання мною згоди на обробку персональних даних, керуючись:

Нормою прямої дії, Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю»;

Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;

Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;

Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;

Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;

«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема

Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»;

Позицією Уповноваженого ВРУ з прав людини, висловленою в численних листах-відповідях: «Право на освіту гарантоване статтею 53 Конституції України. На сьогоднішній день ні Конституція України, ні закони України у сфері освіти не містять норм, які б передбачали необхідність отримання згоди особи на обробку персональних даних в якості передумови надання освітніх послуг чи видачі документів про освіту. Вимог такого змісту не містить і Закон України «Про захист персональних даних»… Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки. Обробка персональних даних особи у процесі реалізації її права на освіту здійснюється на підставі дозволу, наданого володільцю персональних даних відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» та у порядку, встановленому законодавством».

а також нормою прямої дії:

ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”,

з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб’єкта згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних та персональних даних моєї неповнолітньої дитини.

З метою виконання Ваших функціональних повноважень та продовження навчання моєї дитини обов’язковість моєї згоди чинним законодавством України не передбачена.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків мною надані усі необхідні дані та документи.

Ненадання мною згоди на обробку персональних даних вмотивовано невідпрацьованістю системи, відсутністю цифрового суверенітету нашої держави, неможливістю належним чином захистити дані в електронному вигляді від хакерських атак, електронної зброї інших держав, можливого впливу електромагнітного випромінювання, зловмисного оперування особами, що мають відповідний доступ, елементарного відключення електроенергії тощо.

Мої персональні дані та персональні дані моєї неповнолітньої дитини є нашою немайновою власністю, якою ми володіємо, користуємось і вільно розпоряджаємось. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма своїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я згоди не даю.

Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних державними органами та їх представниками підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Суд вважає, що отримання від суб’єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов’язковим, оскільки дозвіл на обробку персональних даних надано законом державним установам виключно для здійснення своїх повноважень. Суд встановив, що будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватися за згодою суб’єкта персональних даних.

Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Логічність такої практики ясно прослідковується в процесі оподаткування громадян. Фіскальна служба, рівно як і Пенсійний фонд, діє на основі дозволу і не вимагає ніякої згоди.

З метою запобігання порушення прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на освіту Уповноважений ВРУ з прав людини направив відповідний лист до Міністра освіти і науки України з проханням вжити всіх необхідних заходів для недопущення порушення конституційного права на освіту через ненадання особами згоди на обробку персональних даних. Це питання перебуває на контролі Уповноваженого.

Залишаю за собою право офіційно звернутись до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та вчинення відповідних адміністративних дій.

З повагою,

підпис                                                     ПІБ

Дата

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПД в школу

 

ЗАЯВА ПРО НЕНАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
для виготовлення атестату про освіту.

Дивіться ПРИМІТКУ на початку статті та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

ВАЖЛИВО: В усіх випадках, коли Ви маєте можливість, не використовуйте вираз «надання/отримання освітніх ПОСЛУГ». За Конституцією громадяни отримують медичну ДОПОМОГУ, реалізують своє ПРАВО НА ОСВІТУ. Переведення медицини, освіти тощо в розряд послуг (звичайно, платних і безперервних) не відповідає Конституції.

Директору

________________________

прож.   ___ _______ ______

індекс.____ тел.

З А Я В А

Я, ________________________________________________________________,
в інтересах моєї  неповнолітньої дитини,
________________________________, учня ____ класу, стосовно надання згоди на обробку персональних даних з метою виготовлення атестату про ___________________________             освіту, керуючись:

Нормами прямої дії: Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю»;

Ст. 53 Конституції України стосовно невідчужуваного права на освіту;

Ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”,

Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;

Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;

Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;

Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;

«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема

Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних».

Позицією Уповноваженого ВРУ з прав людини, висловленою в численних листах-відповідях:

«Право на освіту гарантоване статтею 53 Конституції України. На сьогоднішній день ні Конституція України, ні закони України у сфері освіти не містять норм, які б передбачали необхідність отримання згоди особи на обробку персональних даних в якості передумови надання освітніх послуг чи видачі документів про освіту. Вимог такого змісту не містить і Закон України «Про захист персональних даних»… Згода суб’єкта персональних даних є лише однією з підстав для обробки. За наявності підстав, передбачених пунктами 2-6 частин першої статті 11 Закону, обробка персональних даних здійснюється без згоди суб’єкта персональних даних. Так, пунктом 2 частини першої статті 11 Закону передбачено, що дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, є самостійною підставою для обробки персональних даних та не потребує отримання окремої формальної згоди від суб’єкта персональних даних на здійснення такої обробки. Обробка персональних даних особи у процесі реалізації її права на освіту здійснюється на підставі дозволу, наданого володільцю персональних даних відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» та у порядку, встановленому законодавством»;

а також з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб’єкта – на підставі загального дозволу «володільцю» — згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку персональних даних моєї дитини.

З метою виконання Ваших функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України про освіту обов’язковість згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків в межах законодавства про освіту мною надані усі необхідні дані.

Згідно ЗУ «Про освіту», документ про освіту видається по факту закінчення навчального закладу, а не по факту надання згоди на обробку персональних даних.

Право на освіту є гарантованим правом моєї дитини, визначеним Основним Законом України, і не може порушуватись.

Ненадання згоди на обробку персональних даних вмотивовано невідпрацьованістю системи, відсутністю цифрового суверенітету нашої держави, неможливістю належним чином захистити дані в електронному вигляді від хакерських атак, електронної зброї інших держав, можливого впливу електромагнітного випромінювання, зловмисного оперування особами, що мають відповідний доступ, елементарного відключення електроенергії тощо.

Персональні дані є немайновою власністю, якою я та моя дитина володіє, користуюється і вільно розпоряджається. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма персональними даними сукупно як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Неправомірність вимоги державними органами та їх представниками підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Суд вважає, що отримання від суб’єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов’язковим, оскільки дозвіл на обробку персональних даних надано законом державним установам виключно для здійснення своїх повноважень. Суд встановив, що будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень,   повинні здійснюватися за згодою суб’єкта персональних даних. Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Логічність такої практики ясно прослідковується в процесі оподаткування громадян. Фіскальна служба, рівно як і Пенсійний фонд, діє на основі дозволу і не вимагає ніякої згоди.

Також інформую Вас, що Уповноважений ВРУ з прав людини направив листа до Міністра освіта і науки України з проханням вжити всіх необхідних заходів для недопущення порушення конституційного права на освіту через ненадання особами згоди на обробку персональних даних. Це питання перебуває на контролі Уповноваженого.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

Підпис                                                 ПІБ

Дата

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПД в ШКОЛУ для аттестата

ЗАЯВА ПРО ВІДКЛИКАННЯ НАДАНОЇ РАНІШЕ ЗГОДИ
на обробку персональних даних

Дивіться ПРИМІТКУ на початку статті та
ВЕРСІЮ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ У ФОРМАТІ pdf ПІСЛЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ

 

прож.

тел.

З А Я В А
про відкликання згоди на обробку персональних даних

 Я, _______________________________________________________,
стосовно наданої мною раніше згоди на обробку персональних даних, керуючись:

Нормами прямої дії: Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю»;

та Ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”;

Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;

Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;

Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;

Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;

«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема

Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»,

з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб’єкта згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

З метою виконання Вашою організацією своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків мною надані усі необхідні дані.

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних та відкликання свого підпису під усіма раніше підписаними документами стосовно моєї згоди на обробку моїх персональних даних.

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних державними органами та їх представниками підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Суд вважає, що отримання від суб’єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов’язковим, оскільки дозвіл на обробку персональних даних надано законом державним установам виключно для здійснення своїх повноважень. Суд встановив, що будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватися за згодою суб’єкта персональних даних.

Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Логічність такої практики ясно прослідковується в процесі оподаткування громадян. Фіскальна служба, рівно як і Пенсійний фонд, діє на основі дозволу і не вимагає ніякої згоди.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

 

Підпис                                     ПІБ

Дата

 

 

 

 

 

 

 

прож.

 

тел.

 

З А Я В А

про відкликання згоди на обробку персональних даних

 

Я, _______________________________________________________, стосовно наданої мною раніше згоди на обробку персональних даних, керуючись:

Нормами прямої дії: Ст. 41 Конституції України: «Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю»;

та Ст. 19 Конституції України: “ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”;

Ст. 1 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними»;

Ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010: «згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості)»;

Ч. 2 Ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, за якою підставами для обробки персональних даних, крім згоди суб’єкта, є «дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень»;

Ст. 23 ЗУ «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1.06.2010, що визначає повноваження Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних, зокрема, п. 4, ст. 23, що надає право Уповноваженому «затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних у випадках, передбачених цим Законом»; п. 6, ст. 23 що визначає його право «надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, роз’яснювати права і обов’язки відповідних осіб за зверненням суб’єктів персональних даних, володільців або розпорядників персональних даних, структурних підрозділів або відповідальних осіб з організації роботи із захисту персональних даних, інших осіб»;

«Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014, наданим Уповноваженим Верховної Ради з прав людини: «Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі. Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних», зокрема

Пунктом 15 «Роз’яснень до Типового порядку обробки персональних даних», «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи»: «15. Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних»,

з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди, особливо підкреслений у щорічній Доповіді 2014 Уповноваженого з прав людини,

підкреслюю законодавчо закріплену можливість обробки персональних даних відповідальними організаціями як за згодою особи, так і виключно в рамках законодавства без такої особистої згоди суб’єкта згідно cт. 6; ч.1 ст. 10; ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

З метою виконання Вашою організацією своїх функціональних повноважень в рамках чинного законодавства України обов’язковість моєї згоди на обробку персональних даних законодавством не передбачена.

Для виконання Вами своїх прямих функціональних обов’язків мною надані усі необхідні дані.

Заявляю про ненадання мною згоди на обробку моїх персональних даних та відкликання свого підпису під усіма раніше підписаними документами стосовно моєї згоди на обробку моїх персональних даних.

 

Мої персональні дані є моєю немайновою власністю, якою я володію, користуюсь і вільно розпоряджаюсь. Передача прав на свою власність іншим особам у формі підписаної згоди на обробку персональних даних є відчуженням власності, фактичною втратою права володіти, користуватись та розпоряджатись усіма моїми персональними даними як зараз, так і в майбутньому, на що я своєї згоди не даю.

 

Неправомірність вимоги згоди на обробку персональних даних державними органами та їх представниками підтверджено цілим рядом судових рішень, зокрема, рішенням Житомирського апеляційного адміністративного суду (Справа № 279/5539/13-а від 02.04.2014 р., http:reyestr.court.gov.ua/Review/38016991). Суд вважає, що отримання від суб’єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов’язковим, оскільки дозвіл на обробку персональних даних надано законом державним установам виключно для здійснення своїх повноважень. Суд встановив, що будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватися за згодою суб’єкта персональних даних.

Відмова у здійсненні дозволених законом функцій через ненадання суб’єктом згоди на обробку персональних даних прямо названа судом безпідставною.

Логічність такої практики ясно прослідковується в процесі оподаткування громадян. Фіскальна служба, рівно як і Пенсійний фонд, діє на основі дозволу і не вимагає ніякої згоди.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.

Залишаю за собою право за захистом порушених прав звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини для проведення перевірки та відповідного реагування в рамках Адміністративного кодексу України.

З повагою,

 

Підпис                                     ПІБ

дата

 

image_pdfimage_print
Print Friendly, PDF & Email