Заява про мету обробки персональних даних

image_pdfimage_print

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ. ВПИШИТЕ СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ.

При требовании согласия на обработку персональных данных сначала давайте запрос об информации. Часто на этом все затихает, потому что дать такую информацию не могут. Свой запрос и вообще всю переписку сохраняйте обязательно. Потом, если Вас будут снова прессовать, Вы достанете свое заявление и окажетесь в выигрышной позиции, потому что Вам не ответили (что незаконно, ответить обязаны), или ответили не по существу, или ответили не на все поставленные вопросы, и, следовательно, Вы не могли принять «усвідомлене рішення». Т.е. ваши права на информацию нарушены чиновником, что будет доказуемо, и Вы остаетесь во владении своими персональными данными.

Можете выбрать одну из форм заявления или написать по ним свое.

 

 

Кому__________________________

Від____________________________

Адреса_________________________
тел._________

ЗАЯВА

Я, ______________________________, отримала для підписання форму згоди на обробку персональних даних у зв’язку з ________________________________

У листі Уповноваженого з прав людини  від 03.03.2014  № 2/9-227067.14-1/НД-129  роз’яснюється, що у  ст.11 «Закону про захист персональних даних»  визначений перелік підстав для обробки персональних даних, однією з яких є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Згідно з «Роз’ясненням до Типового порядку обробки персональних даних» від 08.01.2014 наданим Уповноваженим Верховної Ради  з прав людини:

«Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій чи електронній формі.

Під інформованою згодою на обробку персональних даних слід розуміти добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних».

Для того, щоб мені  зробити усвідомлений вибір — давати чи не давати згоду на обробку персональних даних — мені до надання згоди потрібно мати відповіді на такі питання:

— хто оброблятиме  персональні дані? (назва володільця персональних даних, його адреса, контактні телефони тощо)

— з якою метою оброблятимуться персональні дані? (Мета має бути сформульована чітко та зрозуміло, без розширювальних ознак, таких як «у тому числі», «тощо»)

— які персональні дані будуть оброблятися? (конкретний вичерпний перелік персональних даних особи, який планується обробляти)

— які дії з персональними даними передбачатиме їх обробка? (збір, зберігання, передача, оприлюднення, знеособлення тощо)

— хто є розпорядником персональних даних? Які права і повноваження розпорядника щодо обробки персональних даних?

— кому можуть бути передані персональні дані? З якою метою? На яких підставах?

— впродовж якого часу персональні дані будуть зберігатися у володільця?

— який механізм автоматичної обробки персональних даних?

— яким чином буде  здійснюватися захист персональних даних?

— хто є Адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти  / чи іншої профільної бази? (назва, адреса, телефон).

Також прошу зазначити, що  у  «Роз’ясненні до Типового порядку обробки персональних даних» виписані особливі «Окремі питання, на які слід звернути увагу володільців при здійсненні обробки персональних даних на підставі згоди особи». Так у п. 15 вказаного роз’яснення написано : «Також не можна обумовлювати реалізацію законодавчо встановлених прав наданням особою згоди на обробку її персональних даних.». Таким чином, згідно законодавства України, реалізація конституційного права на працю не може бути поставлене у залежність від надання чи не надання згоди працівником на обробку його/її персональних даних.

 

З повагою, ________________

 _______  (Підпис, ПІБ)

«__» _______________ 2019 р.

 

 

З А Я В А

Я, _______________________________________________, стосовно надання мною на Вашу вимогу згоди на обробку персональних даних, володіючи, користуючись і вільно розпоряджаючись своїми персональними даними як своєю немайновою власністю як суб’єкт персональних даних згідно із стт. 1, 2, 8 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»,

з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди,

з метою прийняття усвідомленого рішення щодо надання згоди на обробку персональних даних, прошу письмово інформувати мене про наступне:

 1. мету обробки моїх персональних даних;
 2. механізм автоматичної обробки персональних даних;
 3. точну назву володільця та розпорядника персональних даних;
 4. місцезнаходження володільця та розпорядника персональних даних;
 5. обсяг персональних даних клієнтів, що збираються та обробляються;
 6. строк зберігання даних;
 7. порядок отримання мною конкретної інформації про мої персональні дані, що зберігатимуться;
 8. порядок зміни або знищення персональних даних володільцем та розпорядником персональних даних, у разі, якщо дані оброблятимуться незаконно чи будуть недостовірними;
 9. осіб, яким можуть передаватись мої персональні дані та меж їхньої відповідальності за захист моїх персональних даних;
 10. механізми захисту персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження;
 11. правових наслідків відкликання згоди на обробку персональних даних.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.

З повагою,

підпис, ПІБ

дата

image_pdfimage_print
Print Friendly, PDF & Email